Технологія стандартизації профілактики кардіоваскулярної патології у закладах первинної медико-санітарної допомоги


автор: А. Л. Сиделковский

Кардіопротективний спосіб життя як системоформуюча складова стандартизації профілактичної роботи у закладах первинної медико-санітарної допомоги

Актуальність. Сучасна трансформація системи охорони здоров’я України супроводжується стандартизацією діагностичних і лікувальних заходів з метою підвищення ефективності виявлення патологічних станів та порушень і їхньої терапії.

Разом із тим стандартизація організаційно-методичного забезпечення профілактики неінфекційних соматичних захворювань у закладах первинної медико-санітарної допомоги (ЗПМСД) ще не відповідає вимогам сучасних офіційних документів, таких як «Концепція управління якістю медичної допомоги», «Галузева програма стандартизації медичної допомоги на період до 2020 р.» та інших програмних директивних документів останніх років.
Мета дослідження – розробити технологію стандартизації профілактики  кардіоваскулярної патології у пацієнтів  ЗПМСД.

Результати дослідження. Методологічним підґрунтям розробки цієї технології слугувала парадигма виявлення та оцінювання факторів ризику, що здійснювалося шляхом заповнення розробленої нами Картки скринінгу соматичного здоров’я та факторів ризику з наступним формуванням у пацієнта мотиваційно детермінованої потреби до здоров’язбережувальної життєвої поведінки.