Треморографія

Тремор – це мимовільні ритмічні рухи кінцівок, тулуба, голови та інших частин тіла, що виникає внаслідок почергового скорочення м’язів агоністів та м’язів антагоністів, та має свою індивідуальну частоту осциляцій.

Ключовим в діагностиці різних видів тремтіння є частота осциляцій, що можливо визначити лише за допомогою спеціального обстеження – треморографії.

Треморографія – це вид електроміографії, що дозволяє зчитувати тонкі зміни параметрів організму на до- клінічних проявах хвороби та допомагає лікарю-спеціалісту диференціювати різні види патології центральної нервової системи і чітко планувати лікування, і  прогнозувати перебіг та прогресування хвороби

Записатись