Діагностика

  • Детальний огляд невролога, що спеціалізується на екстрапірамідних захворюваннях центральної нервової ситеми.
  • Комплексна функціональна діагностика – ЕЕГ з викликаними когнітивними потенціалами, треморографія.
  • Сучасна нейровізуалізація – МРТ в умовах апарату відкритого типу.
  • Встановлення остаточного діагнозу протягом 10 днів в умовах амбулаторного або стаціонарного перебування пацієнта.

Лікування

Формування індивідуальної схеми лікування  в залежності від типу та стадії захворювання.

Реабілітація

Формування комплексної програми індивідуальних реабілітаційних заходів в умовах амбулаторного або стаціонарного лікування.

Лікувальне харчування

Розробка індивідуальної дієти з урахуванням всіх особливостей пацієнта,  стану та динаміки захворювання.

ЗАПИСАТИСЯ