Клиника современной неврологии

   

Клиника неврологии Аксимед в Киеве
Наша специализация:

 
 

  Лабораторные исследования. Aksimed.ua. Анализы в Киеве, клиника АксимедЛабораторные исследования играют значительную роль в диагностике многих заболеваний, в том числе и неврологических. Исследования любых биологических жидкостей (кровь, моча, слюна и т. д.) дает представление о составе внутренней среды организма, ее изменениях в связи с патологическими состояниями и болезнями.

Виды лабораторных исследований

Основные виды лабораторных исследований: 

 • биохимические
 • общеклинические
 • гематологические
 • иммунологические
 • бактериологические
 • ИФА и ПЦР-диагностика
 • диагностика инфекционных заболеваний
 • микробиологические
 • цитологические
 • гормональные
 • онкомаркеры
 • аллергопробы

Что диагностируем?

В диагностике внутренних болезней базовыми являются общий развернутый анализ крови, исследование уровня глюкозы в плазме и общий анализ мочи. При необходимости врач дополняет план обследования биохимическим исследованием крови, которое включает, как правило, почечные и печеночные пробы, белковые фракции крови, липидный спектр плазмы. При подозрении на повышенную свертываемость крови или, напротив, кровоточивость, врач назначает такое исследование как коагулограмма. Липидограмма и коагулограмма крови — ключевые диагностические тесты для лиц пожилого возраста, которые имеют факторы риска сердечно-сосудистых болезней; от их результатов зависит терапия, назначаемая пациентам на длительный прием.

В диагностике эндокринных болезней важную роль играет исследование уровня гормонов щитовидки, гипофиза, надпочечников, а также половых гормонов в плазме крови. Очень актуальным и востребованным в современной медицине является исследование антител к возбудителям TORCH-инфекций, онкомаркеров, микроэлементов, некоторых ферментов и специфических белков.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Визначення індивідуальної харчової непереносимості «FED-тест» 4660
Біохімічні дослідження крові  
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 210
Білірубін загальний 170
Білірубін прямий 170
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 140
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 140
Лужна фосфатаза (ЛФ) 140
Загальний білок 140
Холестерин загальний 150
Тригліцериди 150
Креатинін 140
Сечовина 140
Азот сечовини 140
Сечова кислота 140
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) 140
Альфа-амілаза крові 150
Альфа-амілаза крові, сечі 150
Альфа-амілаза, ліпаза 250
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 150
Креатинінфосфокіназа загальна (КФК) 150
Холінестераза 170
Церулоплазмін 320
Сєромукоіди 180
Альбумін 140
Глюкоза 170
Ліпаза 190
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 290
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 290
Білкові фракції 330
Тимолова проба 140
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, загальний білок, білірубін загальний, білірубін прямий,  білірубін непрямий, загальний білок) 560
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота,  загальний білок, альбумін) 290
Показник ліпідного обміну (Ліпідограма: холестерин,  ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) 450
Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, холестерин загальний, ЛПВП, ЛПНП, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпоротеїдів, індекс атерогенності, Аполіпротеїн А-1, Аполіпротеїн В) 460
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВП) 150
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНП) + холестерин загальний 180
Ферритин 380
Трансферрин 240
Фолієвая кислота 370
Ціанокобаламін (вітамін В12) 380
Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки крові ЗЗСЗ/ОЖСС 210
Підрахунок тромбоцитів по Фоніо (ручний підрахунок) (D) 90
Мікроелементи та електроліти  
Калій (K) 150
Кальцій (Ca) 140
Кальцій іонізований (iСа2 +) 180
Натрій (Na) 140
Залізо (Fe) 150
Хлор (Cl) 150
Фосфор (P) 150
Магній (Mg) 140
Мідь (Cu) 300
Цинк (Zn) 300
Електроліти (К+, іСа2+, Na+) 290
Електроліти (К+, Na+, Cl-)  240
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-, pH крові) 360
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-) 320
pH крові 170
Транспорт солей 320
Транспорт солей крові 210
Гематологічні дослідження  
Розгорнутий аналіз крові (гематологічний аналіз, формула крові, ШОЕ) 290
Гематологічний аналіз (WBC, RВC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) 190
Формула крові 130
Ретикулоцити (з підрахунком ретикулоцитарного індексу) 240
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) 130
Група крові, резус фактор (Rh-фактор) 290
Дослідження сечі  
Аналіз сечі загальний 210
Альфа-амілаза сечі 150
Креатинін (в сечі) 150
Сечовина (в сечі) 150
Кальцій (Ca) (в сечі) 150
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 150
Аналіз сечі на кетони 150
Аналіз сечі на білок (добова порція) 150
Аналіз сечі по Нечипоренко 180
Аналіз сечі по Зимницьким 190
Мікроальбумін в сечі (мікроальбумінурія) 200
Транспорт солей сечі 190
Дослідження калу  
Копрограмма (аналіз калу загальний) 240
Визначення прихованої крові в калі  270
Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину 340
Аналіз калу на яйця гельмінтів 190
Анализ калу на патогенні кишечні найпростіші 180
Анализ калу на яйця гельмінтів, патогенні кишечні найпростіші по Фюлленборну 240
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 190
Визначення антигенів ротавірусів і аденовірусів в калі 380
Визначення антигена ротавірусу в калі 320
Кальпротектин в калі (h Cp) 510
Кальпротектин (h Cp), лактоферрин (hLf) в калі 560
Панкреатична еластаза в калі 810
Дослідження системи гомеостазу  
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, ТЧ, тромбіновий час за Квіком) 430
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/МНО) 170
Протромбіновий час (ПТЧ) 170
Протромбіновий індекс (ПТІ) 170
Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНО/INR) 230
Тромбіновий час (ТЧ) 170
Фібриноген 170
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 170
Д-димер (D-димер) 270
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 290
Кардіо-ревматоїдна панель  
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне дослідження) 190
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження) 190
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження) 190
Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (АССР) 680
Антитіла до цитрулінованого віментину (А-МСV) 950
Тропонін I (кількісне визначення) 450
Тропонін I, КК-МВ, Міоглобін (Troponin I, CK-MB, Myoglobin) 530
Креатинінфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 320
Гомоцистеїн 500
Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин -О) (кількісне визначення) 390
Анемія  
Насичення трансферину залізом 320
Гормональні дослідженяя  
Щитоподібна залоза  
Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH) 300
Тироксин загальний (Т4 заг.) 300
Тироксин вільний (Т4 вільн.) 300
Tрійодтіронін загальний (Т3 заг.) 300
Трийодтиронин вільний (Т3 вільн.) 300
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ/Anti-TG) 320
Антитіла до тіреопероксідазе (АТТРО/Anti-TPO) 320
Тиреоглобулін (TГ/TG) 300
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ) 500
Репродуктивна панель + Панель пренатальної діагностики  
Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЧ ) (для визначення вагітності) 300
Хоріонічний гонадотропін   (бета-ХГЧ) (як онкомаркер) 360
Хоріонічний гонадотропін бета-ХГЧ (динаміка вагітності) 300
Хоріонічний гонадотропін бета-ХГЧ вільний  300
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 320
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 300
Пролактин (ПРЛ) 300
Естрадіол (Естр.) 330
Прогестерон (ПРГ) 300
Тестостерон загальний (Т заг.) 300
Тестостерон вільний (Т вільн.) 360
Дегідротестостерон (DHT) 580
Індекс вільного тестостерону 510
Андростендіон  460
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ/SHBG) 460
Антиспермальні антитіла 460
Макропролактин 480
Антимюллерів гормон (АМН) 950
Естріол неконюгований (вільний) (при вагітності) 380
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 360
Плацентарний лактоген (HPL) 480
Пренатальний скрінінг I триместру: PAPP - А, хоріонічний гонадотропін вільний(ХГЧ) 500
Пренатальний скрінінг IІ триместру: АФП,  ХГЧ,  естріол вільний 650
Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, бета-ХГЧ), розрахунок  генетичних ризиків 700
Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЧ, E3, АФП), розрахунок  генетичних ризиків 830
Панель діабету  
Глікозильований гемоглобін HbA1 290
Глюкоза, глікозильований гемоглобін 360
Інсулін 400
Лептин 610
С-пептид 360
С-пептид, глікозильований гамоглобін 440
Індекс HOMA-IR 420
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 420
Глюкозотолерантний тест 430
Глюкозотолерантний тест (3-х кратний) (D) 430
Панель остеопорозу  
Паратгормон 330
Остеокальцин 370
Кальцитонін 420
Вітамін D загальний 750
Наднирники  
Кортизол (сироватка) 360
Кортизол (добова сеча) 360
Кортизол (слина) (забір пн-сб) 320
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 460
Метанефрини (добова сеча) 900
17- альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНП) 330
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 300
Ренін 1400
Альдостерон 590
Альдостерон, ренін, співвідношення 1830
Фактори росту  
Соматотропний гормон (СТГ) 430
Соматотропный гормон (СТГ) (діти до 18 років) 420
Інсуліноподібний фактор росту -1(Соматомедин-С) 490
Діагностика інфекційних захворювань  
Гепатит А  
Гепатит А, антитіла IgM  (HAV IgM) 430
Гепатит А, антитіла IgG (HAV IgG) 430
Гепатит А, ПЦР HAV (якісне визначення) 460
Гепатит В  
Гепатит В, HBsAg (поверхневий антиген) 320
Гепатит В, Anti-HBsAg антитіла IgG, кількісне визначення 320
Гепатит В,  Anti-HBsAg антитіла  IgG+IgM (сумарні антитіла) 320
Гепатит В, HBeAg 320
Гепатит В, Anti-HBeAg антитіла IgG 320
Гепатит В, Anti-HBeAg антитіла  IgG+IgM (сумарні антитіла) 460
Гепатит В, Anti-HBcor антитіла  IgM 270
Гепатит В, Anti-HBcor антитіла  IgG 270
Гепатит В, Anti-Hbcor антитіла lg M + lg G, сумарні антитіла 300
Гепатит В, ПЦР HBV (якісне визначення) 510
Гепатит В, ПЦР HBV (напівкількісне визначення) 650
Гепатит В, ПЦР HBV, кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) 820
Гепатит В, HBsAg, HBcoreAg антитіла Ig(G+М), ПЦР HBV 900
Гепатит В, HBsAg, HBeAg, Anti-HBeAg, Anti-НВsAg, Anti-HBcorAg 780
Гепатит С  
Гепатит С, антитіла IgМ (HCV IgМ) 270
Гепатит С, антитіла IgG (HCV IgG) 270
Гепатит С, антитіла IgM+IgG (HCV IgM+IgG) (сумарні антитіла) 360
Гепатит С, антитіла IgG+IgM (anti-HCV IgG, IgM coreAg, NS3, NS4, NS5) 510
Гепатит С, ПЦР HCV (якісне визначення) 490
Гепатит С, ПЦР HСV (напівкількісне визначення) 670
Гепатит С, ПЦР HCV (Real-time) (кількісне визначення) 1410
Гепатит С, ПЦР HCV, генотипирование (1a, 1b, 2,3a, 4) (Real-time) 810
Гепатит С, антитіла IgG+ IgM (HCV IgM+IgG), ПЦР HCV 780
Гепатит D, G, TTV  
Гепатит D, антитіла IgG  (HDV IgG) 320
Гепатит D, антитіла IgM+IgG (HDV IgM+IgG) (сумарні антитіла) 330
Гепатит D, ПЦР HDV (якісне визначення) 430
Гепатит G, ПЦР HGV (якісне визначення) 420
Гепатит TTV, ПЦР TTV (якісне визначення) 460
Гепатит КОМПЛЕКСИ  
Діагностика гострого гепатиту неустановленої етіології (антитіла IgG+IgM HBcoreAg, HBsAg, антитіла IgM HAV, антитіла IgG+IgM HCV, антитіла IgG+IgM HDV) 1200
HBsAg, антитіла Ig(M+G) HCV, антитіла Ig(M+G) до Treponema pallidum, антитіла Ig (М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) (D) 950
Герпес  
Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла IgG  300
Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла Ig М  300
Герпес 1 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла IgG  300
Герпес 1 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла Ig М  300
Герпес 2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла IgG  300
Герпес 2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла Ig М  300
Герпес 2 тип (Herpes simplex virus HSV), авідність антитіл IgG 570
Герпес 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG 320
Герпес 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM 320
Герпес 6 тип (HHV), антитіла IgG 320
Герпес 1,2 типу, ПЦР HSV 1,2 (кількісне визначення), (зішкріб) 320
Герпес 1,2 типу, ПЦР HSV 1,2 (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Герпес 1,2 типу, ПЦР HSV 1,2 (якісне визначення), (кров, ліквор) 300
Герпес 6 типу, ПЦР HHV 6 (якісне визначення), (кров, ліквор) 320
Герпес 6 типу, ПЦР HHV 6 (кількісне визначення),  (кров, ліквор) 370
Герпес 6 типу, ПЦР HHV 6 (якісне визначення), (зішкріб, сеча, слина) 320
Інфекційний мононуклеоз (Епштейна-Барр вірус)  
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA 330
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до капсидного антигену VCA 330
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до нуклерного антигену (EBNA IgG) 440
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до раннього антигену 450
Епштейна-Барр вірус, геторофільние антитіла 530
Епштейна-Барр вірус, ПЦР EBV (якісне визначення), (кров, ліквор, сеча, слина) 320
Епштейна-Барр вірус, ПЦР EBV (кількісне визначення), (кров, ліквор, сеча, слина) 390
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG EBV EBNA, ПЦР EBV 490
Цитомегаловірусна інфекція  
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus CMV), антитіла IgG 300
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus CMV), антитіла Ig М 300
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus CMV), авідність антитіл IgG  450
Цитомегаловірус, ПЦР CMV, (якісне визначення), (зішкріб, сеча, слина) 320
Цитомегаловірус, ПЦР CMV, (якісне визначення), (плазма, сироватка) 300
Цитомегаловірус, ПЦР CMV (кількісне визначення), (зішкріб) 390
Краснуха  
Краснуха (Rubella), антитіла Ig G 300
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 300
Краснуха (Rubella), авідність антитіл IgG 580
Краснуха (Rubella), ПЦР Rubella 320
Хелікобактеріоз  
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), сумарні антитіла IgA+IgM+Ig G 320
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла lg M 330
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла lg G 330
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антиген в калі 430
Токсоплазмоз  
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG  300
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М 300
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), авідність антитіл IgG  450
Токсоплазма, ПЦР Toxoplasma gondii (якісне визначення), (кров) 320
Інші інфекційні захворювання  
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 420
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 420
Кір (Morbilli), антитіла Ig G (N) 330
Коклюш (Bordetella pertussis), антитіла IgG 430
Коклюш (Bordetella pertussis), антитіла IgM 430
Коклюш, ПЦР Bordetella MULTI (якісне визначення) 370
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 330
Туберкульоз, ПЦР Mycobacterium tuberculosis (якісне визначення), (сеча, мокрота) 330
ПЦР Mycoplasma pneumoniaе 300
ПЦР Chlamydia pneumoniaе 300
Антитіла  IgG Chlamydia pneumoniaе 430
Антитіла IgM Chlamydia pneumoniaе 430
Антитіла lgM Mycoplasma pneumoniae 430
Оцінка біоценозу ротової порожнини (Стоматофлор) 610
Папілома вірус людини  
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 31, 33, 35 (якісне визначення) 290
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 18, 39, 45, 59 (якісне визначення) 290
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 52, 56, 58, 66 (якісне визначення) 290
Папілома вірус людини, ПЦР HPV  6,11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 (якісне визначення) 640
Папілома вірус людини, ПЦР HPV  16, 18, 31, 33 , 35, 39, 45,52, 56, 58, 59, 66 (якісне визначення) 560
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 6,11,16, 18 (кількісне визначення, Real-time)  300
Папілома вірус людини, ПЦР HPV Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.), (кількісне визначення) 880
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53,43, 54, 70, 61, 6, 44, 40,11), (напівкількісне визначення) 990
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 6,11 тип. Скринінг (зішкріб, сеча) 250
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, (якісне визначення). Скринінг (Зішкріб, сеча) 360
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, якісне визначення). Генотипування по групах (зішкріб, сеча) 460
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, (кількісне визначення в режимі Real-time) 460
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16,18 тип, (кількісне визначення) 300
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16,18 тип (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 250
Сифіліс  
Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла IgM + IgG 230
Мікрореакція преципитации з кардіоліпіновим антигеном (RPR) 300
Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення) 300
Сифіліс, ПЦР Treponema pallidum (якісне визначення) 320
Антитіла IgG до кардіоліпіну (Treponema pallidum) 370
Антитіла IgМ до кардіоліпіну (Treponema pallidum) 370
Ag - VDRL, антитіла IgG до Treponema pallidum 390
Урогенітальні інфекції  
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig M 320
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig G 300
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла Ig G 300
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла Ig М  300
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла Ig А  300
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 300
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла Ig G 300
Хламідія, ПЦР Chlamydia trachomatis, (клькісне визначення), (зішкріб, сеча) 330
Хламідія, ПЦР Chlamydia trachomatis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma hominis, (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 330
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma hominis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma genitalium (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 330
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma genitalium (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 330
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum), (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum), (кількісне визначення) диференціювання 360
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum). Диференціювання і визначення в режимі Real-time 300
Кандіда, ПЦР Candida albicans (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 360
Кандіда, ПЦР Candida albicans (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Трихомона, ПЦР Trichomonas vaginalis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Гонорея, ПЦР Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Гарднела, ПЦР Gardnerella vaginallis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 300
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісне визначення - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp. / Dialister spp., Lachnobacterium spp. / Clostridium spp. , Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun + parvum), Candida spp.) 870
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісний / якісний - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun + parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhoeae (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 (якісний). 950
TORCH-інфекції  
Антитіла IgM CMV + HSV + Tox + Ru 800
Антитіла IgG CMV + HSV + Tox + Ru 840
CMV, HSV 1/2, EBV ( ПЦР) (кров) 560
CMV, HSV 1/2, EBV ( ПЦР) (мазок, слина, сеча, ліквор) 580
CMV, HSV 1/2, EBV, HHV6 ( ПЦР) 770
Антитіла IgM CMV + HSV + Tox + Ru + Chlamydia trachomatis 960
Антитіла IgG CMV + HSV + Tox + Ru + Chlamydia trachomatis 960
Антитіла IgM CMV + HSV + Tox + Ru + Ig (М+G) HCV 960
Антитіла IgG CMV + HSV + Tox + Ru + Ig (М+G) HCV 960
Паразитарні інекції  
Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig A+IgM+Ig G 460
Лямблії (Giardia lamblia), визначення антигена лямблій в калі 460
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G 460
Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G 460
Токсокар (Toxocara canis), антитіла Ig G 460
Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G 460
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G 460
Компл. дослідження для виявлення антитіл до антигенів лямблій і гельмінтів(Лямблії (Giardia lamblia Ig G + Ig М + IgA), Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G), Трихінели (Trichinella Ig G), Токсокар (Toxocara canis Ig G), Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G)) 1130
Дослідження на малярію (методом товстої краплі мазка крові) 460
Маркери запалення  
Прокальцитонін 640
Аутоімунні захворювання  
Антимікросомальні антитіла (АМС) 480
Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2) 320
Антинуклеарні антитіла (антитіла до ядерних антигенів) (АNА) 630
Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL IgM) 320
Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL IgG) 320
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA 1) 670
Антитіла до двоспіральної ДНК (ADNA 2) 650
Імунологічні дослідження  
Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма)
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Поглинає активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс);
Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22);
Циркулюючі імунні комплекси (ЦВК);
Гемолітична активність системи комплементу (CD50);
Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест);
РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів);
Основні класи імуноглобулінів (IgА M G);
С-реактивний білок (СРБ);
Ревматоїдний фактор (РФ);
Антистрептолізин-О (АСЛ-О).
1220
Імуноглобулін E (маркер алергії) 270
Імуноглобулін А 390
Імуноглобулін М 390
Імуноглобулін G 390
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): крупномолекулярні, середньомолекулярні, низькомолекулярні 290
Пряма проба Кумбса (гелевий метод) 390
Непряма проба Кумбса 320
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (Антитіла до Rh – фактора) 250
Гемолізіни (імунні антитіла за системою АВО) 250
Гемолізини (плазма пацієнтки+цільна кров чоловіка) 290
Гемолізини,антитіла до Rh – фактора 500
Алергопанель  
Різні алергени, антитіла Ig E (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соя) 1140
Інгаляційні алергени, антитіла Ig E (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, Пільца дуба, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, морської свинки, хом'яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate) 1140
Інгаляційні алергени, антитіла Ig E (пилок дерев: клен, вільха, береза, дуб, тополя) 460
Інгаляційні алергени, антитіла Ig E (пилок бур'янів: тимофіївка луговая, амброзїя звичайна, кульбаба, жито  посівне) 460
Харчові алергени, антитіла Ig E (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селдерей, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя) 1140
Харчові алергени, антитіла Ig E (кооров'яче молоко: альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн ) 290
Харчові алергени, антитіла Ig E (горіхи: арахіс, грецький горіх) 200
Харчові алергени, антитіла Ig E (фрукти: апельсин, яблуко, кївї, банан, лимон, ананас, виноград) 640
Харчові алергени, антитіла Ig E (зернові: пшенична мука, вівсяна мука, гречана мука, рис, глютен) 460
Харчові алергени, антитіла Ig E (м'ясо: свинина, яловичина, куриця, індик) 380
Харчові алергени, антитіла Ig E (яйце: яєний білок, яєчный жовток) 200
Харчові алергени, антитіла Ig E (овочі: моркова, картопля, капуста) 290
Побутові алергени, антитіла Ig E (кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae), латекс 290
Харчові алергени, антитіла Ig E (морепродукти: оселедець, скумбрїя) 200
Харчові алергени, антитіла Ig E ( кава, какао ) 200
Педіатрична панель - алергени, антитіла Ig E (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров'яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бічій сівороточний альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс) 1140
Епідермальні алергени, антитіла Ig E (епітелій морської свинки, шерсть собаки, епітелій кішки) 300
Антитіла Ig E до алергенів кульбаби 300
Антитіла Ig E до алергенів амброзії 300
Антитіла Ig E до алергенів тополі 300
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 300
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 300
Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 300
Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 300
Антитіла IgE до алергенів Аскариди 300
Антитіла IgE до алергенів домашнього пилу 300
Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака 300
Генетичні дослідження  
ПЦР. Кардіогенетика гіпертонія 1050
ПЦР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії 1330
ПЦР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу 750
ПЦР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників 2470
ПЦР. Генетичний поліморфізми, асоційовані з  порушенням обміну (непереносимості) лактози 1030
ПЦР. Генетика. HLA-В27 1090
ПЦР. Генетика. Інтерлейкін-28В 840
Онкомаркери  
Альфа фетопротеїн (AFP) 330
Раковоембріональний антиген (CEA) 360
Простат специфічний антиген загальний (РSA total) 320
Простат специфічний антиген вільний (РSA free) 320
Індекс вільного ПСА, співвідношення концентрації PSA free/ PSA total 440
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 380
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 390
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 610
Онкомаркер шлунка СА 72-4 630
Онкомаркер яєчників (СА 125) 430
Онкомаркер яєчників ранній (НЕ-4) 1050
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) 840
Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1 480
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 590
Простатична кисла фосфатаза (РАР) 530
Нейрон-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 470
Бактеріологічні (мікробіологічні) дослідження  
Бакдослідження матеріалу на б.Леффлера (Corynebacterium diphtheriae - дифтерія) (ніс + зів) 640
Бакдослідження секрету передміхурової залози 430
Бакдослідження урогенітальних виділень (відокремлюваного з ССС) + антибіотикограма 430
Бакдослідження матеріалу на мікрофлору (мокрота, гній, жовч, спинномозкова рідина, виділення з очей, вух, миндалин, молоко) + антибіотикограма 430
Бакдослідження матеріалу на мікрофлору  (мокрота, гній, жовч, спинномозкова рідина, виділення з очей, вух, миндалин, молоко) + антибіотикограма + чутливість до бактеріофагів 740
Бакдослідження матеріалу на мікрофлору без антибіотикограми 300
Бакдослідження біологічного матеріалу + антибіотикограма 430
Бакдослідження сечі + антибіотикограма 430
Бакдослідження ран + антибіотикограма 430
Бакдослідження матеріалу з ока + антибіотикограма 430
Бакдослідження матеріалу із зіву + антибіотикограма 430
Бакдослідження матеріалу з носа + антибіотикограма 430
Бакдослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма 430
Бакдослідження мокроти + антибіотикограма 430
Бакдослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 430
Бакдослідження крові на стерильність + антибіотикограма 640
Бакдослідження крові на стерильність + антибіотикограма 640
Бакдослідження калу на дисбактеріоз кишечника + антибіотикограма 640
Бактеріолгічне дослідження калу на дизбактеріоз + антибіотикограма + чутливість до бактеріофагів (пн., вт., ср., чт.) 700
Бакдослідження на кишкову флору  + антибіотикограма 430
Бакдослідження на кишкову флору без антибіотикограми 300
Бакдослідження на носійство стафілокока + антибіотикограма 430
Бакдослідження на носійство стафілокока без антибіотикограми 300
Чутливість до фагів 260
Бакдослідження на грибкову флору + чутливість до протигрибкових препаратів 450
Бакдослідження на кандидоз + чутливості до протигрибкових препаратів 420
Бакдослідження на гриби роду Candida з визначенням 6 видів + чутливість до протигрипкових препаратів + антибіотикограма 590
Бакдослідження на гонорею без антибіотикограми 430
Бакдослідження на мікоплазму, уреаплазму (DUO, кількісн.)  + антибіотикограма 510
Бакдослідження на мікоплазму, уреаплазму (DUO, кількісн.) без антибіотикограми 420
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 610
Бакдослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 450
Мікроскопічні дослідження  
Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазка у чоловіків (відокремлюваного з ССС) 190
Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазка (жінки)(відокремлюваного з ССС) - Uretra, vagina, cervix 190
Бактеріоскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 210
Бактеріоскопічне дослідження секрету передміхурової залози 290
Аналіз секрету передміхурової залози (мазок на склі) 290
Кольпоцитологія для вігітних (1 скло) 190
Кольпоцитологія (1 скло) 200
Цитологічне дослідження відокремлюваного з ССС 190
Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі) 200
Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози 250
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 390
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію клітин шийки матки та цервікального каналу) 430
Назоцитограма (риноцитограма) 240
Гормональне кольпоцитологіческое дослідження (1 мазок) 240
Гормональне зеркало (3-4 препарати протягом 1 циклу, мазок на склі) 390
Бактеріоскопічне дослідження на демодекс (вії / брови / зішкріб шкіри) 180
Бактеріоскопічне дослідження мазка з зіву на Corynebacterium diphtheriae  - дифтерія 230
Бактеріоскопічне дослідженн на бетта- гемолітичний стрептококк групи А ( Str. pyogenes) и групи В (Str. agalactiae) 330
Цитологічне та гістологічне дослідження матеріалу  
Гінекологія, онкогінекологія, акушерство і репродуктологія  
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 390
Рідинна цитологія ПАП-тест 900
Капсидний тест 750
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 210
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 210
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 450
Кольпоцитограма 510
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій 570
AF Genital - мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори та антибіотикограмма 1210
Біопсії шийки матки (не ексцизійні) 570
Біопсії піхви 570
Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) 570
Біопсія слизової оболонки губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 570
Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ендометрію, пухлин ендометрію і яєчників ІГХ: консультація препаратів + ER + PR 1970
Видалення кіст бартолінової залози 610
Ексцизії та конізації шийки матки 860
Загальна хірургія  
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 700
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 700
Видалення ліпоми 700
 Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець 830
Біопсія (до 3 утворень) шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 690
Цитологічне дослідження випітних рідин (внутрішньосуглобна рідина) 700
ІГХ (CD138) верифікація хронічного ендометриту 1320
Біологічні рідини стерильні (спинномозкова, плевральна, синовіальна, асцитична рідини, навколоплідні води, грудне молоко) - ідентифікація бактерій + чутливосіть до а/б (автоматизований метод) (CSD) 1500

В нашей клинике производится забор материала (кровь, моча, слюна, слизь и другие биологические жидкости) для широчайшего спектра анализов с последующим исследованием в сертифицированной лаборатории современного уровня.

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Почему клиника "Аксимед"?

Задать вопрос