Клиника современной неврологии

   

Клиника неврологии Аксимед в Киеве
Наша специализация:

 
 

  Лабораторные исследования. Aksimed.ua. Анализы в Киеве, клиника АксимедЛабораторные исследования играют значительную роль в диагностике многих заболеваний, в том числе и неврологических. Исследования любых биологических жидкостей (кровь, моча, слюна и т. д.) дает представление о составе внутренней среды организма, ее изменениях в связи с патологическими состояниями и болезнями.

Виды лабораторных исследований

Основные виды лабораторных исследований: 

 • биохимические
 • общеклинические
 • гематологические
 • иммунологические
 • бактериологические
 • ИФА и ПЦР-диагностика
 • диагностика инфекционных заболеваний
 • микробиологические
 • цитологические
 • гормональные
 • онкомаркеры
 • аллергопробы

Что диагностируем?

В диагностике внутренних болезней базовыми являются общий развернутый анализ крови, исследование уровня глюкозы в плазме и общий анализ мочи. При необходимости врач дополняет план обследования биохимическим исследованием крови, которое включает, как правило, почечные и печеночные пробы, белковые фракции крови, липидный спектр плазмы. При подозрении на повышенную свертываемость крови или, напротив, кровоточивость, врач назначает такое исследование как коагулограмма. Липидограмма и коагулограмма крови — ключевые диагностические тесты для лиц пожилого возраста, которые имеют факторы риска сердечно-сосудистых болезней; от их результатов зависит терапия, назначаемая пациентам на длительный прием.

В диагностике эндокринных болезней важную роль играет исследование уровня гормонов щитовидки, гипофиза, надпочечников, а также половых гормонов в плазме крови. Очень актуальным и востребованным в современной медицине является исследование антител к возбудителям TORCH-инфекций, онкомаркеров, микроэлементов, некоторых ферментов и специфических белков.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Визначення індивідуальної харчової непереносимості «FED-тест» 4440
Біохімічні дослідження крові  
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 200
Білірубін загальний 160
Білірубін прямий 160
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 130
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 130
Лужна фосфатаза (ЛФ) 130
Загальний білок
130
Холестерин загальний 140
Тригліцериди 140
Креатинін 130
Сечовина 130
Азот сечовини 130
Сечова кислота 130
Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) 130
Альфа-амілаза крові 140
Альфа-амілаза крові, сечі 140
Альфа-амілаза, ліпаза 240
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 140
Креатинінфосфокіназа загальна (КФК) 140
Холінестераза 160
Церулоплазмін 300
Сєромукоіди 170
Альбумін 130
Глюкоза 160
Ліпаза 180
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 280
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 280
Білкові фракції 310
Тимолова проба 130
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, ЛДГ, загальний білок, білірубін загальний, білірубін прямий,  білірубін непрямий, загальний білок)
530
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота,  загальний білок, альбумін) 280
Показник ліпідного обміну (Ліпідограма: холестерин,  ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцериди, коефіцієнт атерогенності (КА)) 430
Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, холестерин загальний, ЛПВП, ЛПНП, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпоротеїдів, індекс атерогенності, Аполіпротеїн А-1, Аполіпротеїн В) 440
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВП) 140
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНП) + холестерин загальний 170
Ферритин 360
Трансферрин 230
Фолієвая кислота 350
Ціанокобаламін (вітамін В12) 360
Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки крові ЗЗСЗ/ОЖСС 200
Мікроелементи та електроліти  
Калій (K) 140
Кальцій (Ca) 130
Кальцій іонізований (iСа2 +) 170
Натрій (Na) 130
Залізо (Fe) 140
Хлор (Cl) 140
Фосфор (P) 140
Магній (Mg) 130
Мідь (Cu) 290
Цинк (Zn) 290
Електроліти (К+, іСа2+, Na+) 280
Електроліти (К+, Na+, Cl-)  230
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-, pH крові) 340
Електроліти (К+, іСа2+, Na+, Cl-) 300
pH крові 160
Транспорт солей 300
Транспорт солей крові 200
Гематологічні дослідження  
Розгорнутий аналіз крові (гематологічний аналіз, формула крові, ШОЕ) 280
Гематологічний аналіз (WBC, RВC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT) 180
Формула крові 120
Ретикулоцити (з підрахунком ретикулоцитарного індексу) 230
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) 120
Група крові, резус фактор (Rh-фактор) 280
Дослідження сечі  
Аналіз сечі загальний 200
Альфа-амілаза сечі 140
Креатинін (в сечі) 140
Сечовина (в сечі) 140
Кальцій (Ca) (в сечі) 140
Аналіз сечі на цукор (добова порція) 140
Аналіз сечі на кетони 140
Аналіз сечі на білок (добова порція) 140
Аналіз сечі по Нечипоренко 170
Аналіз сечі по Зимницьким 180
Мікроальбумін в сечі (мікроальбумінурія) 190
Транспорт солей сечі 180
Дослідження калу  
Копрограмма (аналіз калу загальний) 230
Визначення прихованої крові в калі  260
Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину 320
Аналіз калу на яйця гельмінтів 180
Анализ калу на патогенні кишечні найпростіші 170
Анализ калу на яйця гельмінтів, патогенні кишечні найпростіші по Фюлленборну 230
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 180
Визначення антигенів ротавірусів і аденовірусів в калі 360
Визначення антигена ротавірусу в калі 300
Кальпротектин в калі (h Cp) 490
Кальпротектин (h Cp), лактоферрин (hLf) в калі 530
Панкреатична еластаза в калі 770
Дослідження системи гомеостазу  
Коагулограма (АЧТЧ, ПТІ, ПТЧ, МНВ, фібриноген, ТЧ, тромбіновий час за Квіком)
410
Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ/МНО) 160
Протромбіновий час (ПТЧ) 160
Протромбіновий індекс (ПТІ) 160
Протромбіновий тест (ПЧ, ПТІ, МНО/INR) 220
Тромбіновий час (ТЧ) 160
Фібриноген 160
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 160
Д-димер (D-димер) 260
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 280
Кардіо-ревматоїдна панель  
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне дослідження) 180
С-реактивний білок (СРБ) (кількісне дослідження) 180
Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне дослідження) 180
Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (АССР) 650
Антитіла до цитрулінованого віментину (А-МСV) 900
Тропонін I (кількісне визначення) 430
Тропонін I, КК-МВ, Міоглобін (Troponin I, CK-MB, Myoglobin) 500
Креатинінфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 300
Гомоцистеїн 480
Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин -О) (кількісне визначення) 370
Анемія  
Насичення трансферину залізом 300
Гормональні дослідженяя  
Щитоподібна залоза  
Тиреотропний гормон (ТТГ/TSH) 290
Тироксин загальний (Т4 заг.) 290
Тироксин вільний (Т4 вільн.) 290
Tрійодтіронін загальний (Т3 заг.) 290
Трийодтиронин вільний (Т3 вільн.) 290
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ/Anti-TG) 300
Антитіла до тіреопероксідазе (АТТРО/Anti-TPO) 300
Тиреоглобулін (TГ/TG) 290
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (Анти-ТТГ) 480
Репродуктивна панель + Панель пренатальної діагностики  
Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЧ ) (для визначення вагітності) 290
Хоріонічний гонадотропін   (бета-ХГЧ) (як онкомаркер) 340
Хоріонічний гонадотропін бета-ХГЧ (динаміка вагітності) 290
Хоріонічний гонадотропін бета-ХГЧ вільний  290
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 300
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 290
Пролактин (ПРЛ) 290
Естрадіол (Естр.) 310
Прогестерон (ПРГ) 290
Тестостерон загальний (Т заг.) 290
Тестостерон вільний (Т вільн.) 340
Дегідротестостерон (DHT) 550
Індекс вільного тестостерону 490
Андростендіон  440
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ/SHBG) 440
Антиспермальні антитіла 440
Макропролактин 460
Антимюллерів гормон (АМН) 900
Естріол неконюгований (вільний) (при вагітності) 360
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 340
Плацентарний лактоген (HPL) 460
Пренатальний скрінінг I триместру: PAPP - А, хоріонічний гонадотропін вільний(ХГЧ) 480
Пренатальний скрінінг IІ триместру: АФП,  ХГЧ,  естріол вільний 620
Пренатальний скринінг (PRISCA) I триместру вагітності (РАРР-А, бета-ХГЧ), розрахунок  генетичних ризиків
670
Пренатальний скринінг (PRISCA) II триместру вагітності (ХГЧ, E3, АФП), розрахунок  генетичних ризиків 790
Панель діабету  
Глікозильований гемоглобін HbA1 280
Глюкоза, глікозильований гемоглобін 340
Інсулін 380
Лептин 580
С-пептид 340
С-пептид, глікозильований гамоглобін 420
Індекс HOMA-IR 400
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 400
Глюкозотолерантний тест 410
Глюкозотолерантний тест (3-х кратний) (D) 410
Панель остеопорозу  
Паратгормон 310
Остеокальцин 350
Кальцитонін 400
Вітамін D загальний 710
Наднирники  
Кортизол (сироватка) 340
Кортизол (добова сеча) 340
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 440
Метанефрини (добова сеча) 860
17- альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНП) 310
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 290
Ренін 1330
Альдостерон 560
Альдостерон, ренін, співвідношення 1740
Фактори росту  
Соматотропний гормон (СТГ) 410
Соматотропный гормон (СТГ) (діти до 18 років) 400
Інсуліноподібний фактор росту -1(Соматомедин-С) 470
Діагностика інфекційних захворювань  
Гепатит А  
Гепатит А, антитіла IgM  (HAV IgM) 410
Гепатит А, антитіла IgG (HAV IgG) 410
Гепатит А, ПЦР HAV (якісне визначення) 440
Гепатит В  
Гепатит В, HBsAg (поверхневий антиген) 300
Гепатит В, Anti-HBsAg антитіла IgG, кількісне визначення 300
Гепатит В,  Anti-HBsAg антитіла  IgG+IgM (сумарні антитіла) 300
Гепатит В, HBeAg 300
Гепатит В, Anti-HBeAg антитіла IgG 300
Гепатит В, Anti-HBeAg антитіла  IgG+IgM (сумарні антитіла)
440
Гепатит В, Anti-HBcor антитіла  IgM 260
Гепатит В, Anti-HBcor антитіла  IgG 260
Гепатит В, Anti-Hbcor антитіла lg M + lg G, сумарні антитіла
290
Гепатит В, ПЦР HBV (якісне визначення) 490
Гепатит В, ПЦР HBV (напівкількісне визначення) 620
Гепатит В, ПЦР HBV, кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) 780
Гепатит В, HBsAg, HBcoreAg антитіла Ig(G+М), ПЦР HBV 860
Гепатит В, HBsAg, HBeAg, Anti-HBeAg, Anti-НВsAg, Anti-HBcorAg 740
Гепатит С  
Гепатит С, антитіла IgМ (HCV IgМ) 260
Гепатит С, антитіла IgG (HCV IgG) 260
Гепатит С, антитіла IgM+IgG (HCV IgM+IgG) (сумарні антитіла) 340
Гепатит С, антитіла IgG+IgM (anti-HCV IgG, IgM coreAg, NS3, NS4, NS5) 490
Гепатит С, ПЦР HCV (якісне визначення) 470
Гепатит С, ПЦР HСV (напівкількісне визначення) 640
Гепатит С, ПЦР HCV (Real-time) (кількісне визначення) 1340
Гепатит С, ПЦР HCV, генотипирование (1a, 1b, 2,3a, 4) (Real-time) 770
Гепатит С, антитіла IgG+ IgM (HCV IgM+IgG), ПЦР HCV 740
Гепатит D, G, TTV  
Гепатит D, антитіла IgG  (HDV IgG) 300
Гепатит D, антитіла IgM+IgG (HDV IgM+IgG) (сумарні антитіла) 310
Гепатит D, ПЦР HDV (якісне визначення) 410
Гепатит G, ПЦР HGV (якісне визначення)
400
Гепатит TTV, ПЦР TTV (якісне визначення) 440
Гепатит КОМПЛЕКСИ  
Діагностика гострого гепатиту неустановленої етіології (антитіла IgG+IgM HBcoreAg, HBsAg, антитіла IgM HAV, антитіла IgG+IgM HCV, антитіла IgG+IgM HDV) 1140
Герпес  
Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла IgG  290
Герпес 1,2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла Ig М  290
Герпес 1 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла IgG  290
Герпес 1 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла Ig М  290
Герпес 2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла IgG  290
Герпес 2 тип (Herpes simplex virus HSV), антитіла Ig М  290
Герпес 2 тип (Herpes simplex virus HSV), авідність антитіл IgG 540
Герпес 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG 300
Герпес 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM 300
Герпес 6 тип (HHV), антитіла IgG 300
Герпес 1,2 типу, ПЦР HSV 1,2 (кількісне визначення), (зішкріб) 300
Герпес 1,2 типу, ПЦР HSV 1,2 (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Герпес 1,2 типу, ПЦР HSV 1,2 (якісне визначення), (кров, ліквор) 290
Герпес 6 типу, ПЦР HHV 6 (якісне визначення), (кров, ліквор) 300
Герпес 6 типу, ПЦР HHV 6 (кількісне визначення),  (кров, ліквор) 350
Герпес 6 типу, ПЦР HHV 6 (якісне визначення), (зішкріб, сеча, слина) 300
Інфекційний мононуклеоз (Епштейна-Барр вірус)  
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA 310
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до капсидного антигену VCA 310
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до нуклерного антигену (EBNA IgG) 420
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до раннього антигену 430
Епштейна-Барр вірус, геторофільние антитіла 500
Епштейна-Барр вірус, ПЦР EBV (якісне визначення), (кров, ліквор, сеча, слина) 300
Епштейна-Барр вірус, ПЦР EBV (кількісне визначення), (кров, ліквор, сеча, слина) 370
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG EBV EBNA, ПЦР EBV 470
Цитомегаловірусна інфекція  
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus CMV), антитіла IgG 290
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus CMV), антитіла Ig М 290
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus CMV), авідність антитіл IgG  340
Цитомегаловірус, ПЦР CMV, (якісне визначення), (зішкріб, сеча, слина) 300
Цитомегаловірус, ПЦР CMV, (якісне визначення), (плазма, сироватка) 290
Цитомегаловірус, ПЦР CMV (кількісне визначення), (зішкріб) 370
Краснуха  
Краснуха (Rubella), антитіла Ig G 290
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 290
Краснуха (Rubella), авідність антитіл IgG 550
Краснуха (Rubella), ПЦР Rubella 300
Хелікобактеріоз  
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), сумарні антитіла IgA+IgM+Ig G 300
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла lg M 310
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антитіла lg G 310
Хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori), антиген в калі 410
Токсоплазмоз  
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG  290
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М 290
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), авідність антитіл IgG  340
Токсоплазма, ПЦР Toxoplasma gondii (якісне визначення), (кров) 300
Інші інфекційні захворювання  
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 400
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 400
Кір (Morbilli), антитіла Ig G (N) 310
Коклюш (Bordetella pertussis), антитіла IgG 410
Коклюш (Bordetella pertussis), антитіла IgM 410
Коклюш, ПЦР Bordetella MULTI (якісне визначення) 350
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 310
Туберкульоз, ПЦР Mycobacterium tuberculosis (якісне визначення), (сеча, мокрота) 310
ПЦР Mycoplasma pneumoniaе 290
ПЦР Chlamydia pneumoniaе 290
Антитіла  IgG Chlamydia pneumoniaе 410
Антитіла IgM Chlamydia pneumoniaе 410
Антитіла lgM Mycoplasma pneumoniae 410
Оцінка біоценозу ротової порожнини (Стоматофлор) 580
Папілома вірус людини  
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 31, 33, 35 (якісне визначення) 280
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 18, 39, 45, 59 (якісне визначення) 280
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 52, 56, 58, 66 (якісне визначення) 280
Папілома вірус людини, ПЦР HPV  6,11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 (якісне визначення) 610
Папілома вірус людини, ПЦР HPV  16, 18, 31, 33 , 35, 39, 45,52, 56, 58, 59, 66 (якісне визначення) 530
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 6,11,16, 18 (кількісне визначення, Real-time)  290
Папілома вірус людини, ПЦР HPV Квант 21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.), (кількісне визначення) 840
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 28 типів (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53,43, 54, 70, 61, 6, 44, 40,11), (напівкількісне визначення) 940
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 6,11 тип. Скринінг (зішкріб, сеча) 240
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, (якісне визначення). Скринінг (Зішкріб, сеча) 340
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, якісне визначення). Генотипування по групах (зішкріб, сеча) 440
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів, (кількісне визначення в режимі Real-time) 440
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16,18 тип, (кількісне визначення) 290
Папілома вірус людини, ПЦР HPV 16,18 тип (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 240
Сифіліс  
Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла IgM + IgG
220
Мікрореакція преципитации з кардіоліпіновим антигеном (RPR) 290
Кардіоліпінові антитіла VDRL (якісне визначення) 290
Сифіліс, ПЦР Treponema pallidum (якісне визначення) 300
Антитіла IgG до кардіоліпіну (Treponema pallidum) 350
Антитіла IgМ до кардіоліпіну (Treponema pallidum) 350
Ag - VDRL, антитіла IgG до Treponema pallidum 370
Урогенітальні інфекції  
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig M 300
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig G
290
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), антитіла Ig G 290
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла Ig М  290
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла Ig А  290
Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG 290
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла Ig G 290
Хламідія, ПЦР Chlamydia trachomatis, (клькісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Хламідія, ПЦР Chlamydia trachomatis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma hominis, (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma hominis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma genitalium (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Мікоплазма, ПЦР Mycoplasma genitalium (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum), (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum), (кількісне визначення) диференціювання 340
Уреаплазма, ПЦР Ureaplasma species (urealyticum + parvum). Диференціювання і визначення в режимі Real-time 290
Кандіда, ПЦР Candida albicans (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 340
Кандіда, ПЦР Candida albicans (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Кандіда, ПЦР Candida albicans + Candida glabrata + Candida krusei. Диференціювання і визначення в режимі Real-time 340
Трихомона, ПЦР Trichomonas vaginalis (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Трихомона, ПЦР Trichomonas vaginalis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Гонорея, ПЦР Neisseria gonorrhoeae (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Гонорея, ПЦР Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Гарднела, ПЦР Gardnerella vaginallis (кількісне визначення), (зішкріб, сеча) 310
Гарднела, ПЦР Gardnerella vaginallis (якісне визначення), (зішкріб, сеча) 290
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісне визначення - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp. / Dialister spp., Lachnobacterium spp. / Clostridium spp. , Mobiluncus spp. / Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun + parvum), Candida spp.) 830
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Кількісний / якісний - зішкріб. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun + parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhoeae (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 (якісний). 900
Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР Real-time кількісній / якісний (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis / tropicalis)
950
Комплекс інфекцій, що передаються статевим шляхом. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цітомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.
970
Андрофлор. Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp.
Staphylococcus spp. Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp., Eubacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp., Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time
1190
TORCH-інфекції  
Антитіла IgM CMV + HSV + Tox + Ru 760
Антитіла IgG CMV + HSV + Tox + Ru 760
CMV, HSV 1/2, EBV ( ПЦР) (кров) 530
CMV, HSV 1/2, EBV ( ПЦР) (мазок, слина, сеча, ліквор) 530
CMV, HSV 1/2, EBV, HHV6 ( ПЦР) 680
Антитіла IgM CMV + HSV + Tox + Ru + Chlamydia trachomatis 840
Антитіла IgG CMV + HSV + Tox + Ru + Chlamydia trachomatis 840
Антитіла IgM CMV + HSV + Tox + Ru + Ig (М+G) HCV 840
Антитіла IgG CMV + HSV + Tox + Ru + Ig (М+G) HCV 840
Паразитарні інекції  
Лямблії (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig A+IgM+Ig G 440
Лямблії (Giardia lamblia), визначення антигена лямблій в калі 440
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G
440
Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G 440
Токсокар (Toxocara canis), антитіла Ig G 440
Ехінокок (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G
440
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G 440
Компл. дослідження для виявлення антитіл до антигенів лямблій і гельмінтів(Лямблії (Giardia lamblia Ig G + Ig М + IgA), Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G), Трихінели (Trichinella Ig G), Токсокар (Toxocara canis Ig G), Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G)) 1080
Діагностика гельмінтозів (Лямблії (Giardia lamblia Ig G + Ig М + IgA), Опісторхії (Opisthorchis felineus Ig G), Трихінели (Trichinella Ig G), Токсокар (Toxocara canis Ig G), Ехінокок (Echinococcus granulosus Ig G), Аскарида (Ascaris lumbricoides Ig G)) 1010
Дослідження на малярію (методом товстої краплі мазка крові) 440
Маркери запалення  
Прокальцитонін 610
Аутоімунні захворювання  
Антимікросомальні антитіла (АМС) 460
Антимітохондріальні антитіла (АМА-M2) 300
Антинуклеарні антитіла (антитіла до ядерних антигенів) (АNА) 600
Антитіла до фосфоліпідів Ig М (APHL IgM) 300
Антитіла до фосфоліпідів Ig G (APHL IgG) 300
Антитіла до односпіральної ДНК (ADNA 1) 640
Антитіла до двоспіральної ДНК (ADNA 2) 620
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 610
Антитіла IgМ до бета-2-глікопротеїну I
610
Гліадін, антитіла IgG 410
Антитіла класу IgА до тканинної трансглютамінази (anti- tissue transglutaminase IgА, tTG) 310
Антитіла класу IgG до тканинної трансглютамінази (anti- tissue transglutaminase IgG, tTG) 310
Імунологічні дослідження  
Комплексне імунологічне дослідження (Імунограма)
Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ)
Поглинає активність нейтрофілів (фагоцитарне число, фагоцитарний індекс);
Субпопуляції Т-В-лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD22);
Циркулюючі імунні комплекси (ЦВК);
Гемолітична активність системи комплементу (CD50);
Бактерицидна активність нейтрофілів (НСТ-тест);
РБТЛ-тест (визначення проліферативної активності лімфоцитів);
Основні класи імуноглобулінів (IgА M G);
С-реактивний білок (СРБ);
Ревматоїдний фактор (РФ);
Антистрептолізин-О (АСЛ-О).
1160
Імуноглобулін E (маркер алергії) 260
Імуноглобулін А 370
Імуноглобулін М 370
Імуноглобулін G 370
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): крупномолекулярні, середньомолекулярні, низькомолекулярні 280
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК), іммуноглобуліни А, M, G 530
Секреторний іммуноглобулін А (IgA) в слині 400
Пряма проба Кумбса (гелевий метод) 370
Непряма проба Кумбса 300
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (Антитіла до Rh – фактора) 240
Гемолізіни (імунні антитіла за системою АВО) 240
Гемолізини (плазма пацієнтки+цільна кров чоловіка) 280
Гемолізини,антитіла до Rh – фактора 360
Алергопанель  
Різні алергени, антитіла Ig E (кліщ Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соя) 1090
Інгаляційні алергени, антитіла Ig E (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, Пільца дуба, суміш трав, пилок жита, полинь, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, морської свинки, хом'яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate) 1090
Інгаляційні алергени, антитіла Ig E (пилок дерев: клен, вільха, береза, дуб, тополя) 440
Інгаляційні алергени, антитіла Ig E (пилок бур'янів: тимофіївка луговая, амброзїя звичайна, кульбаба, жито  посівне) 440
Харчові алергени, антитіла Ig E (лісовий горіх, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селдерей, морква, помідори, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя) 1090
Харчові алергени, антитіла Ig E (кооров'яче молоко: альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн ) 280
Харчові алергени, антитіла Ig E (горіхи: арахіс, грецький горіх) 190
Харчові алергени, антитіла Ig E (фрукти: апельсин, яблуко, кївї, банан, лимон, ананас, виноград) 610
Харчові алергени, антитіла Ig E (зернові: пшенична мука, вівсяна мука, гречана мука, рис, глютен) 440
Харчові алергени, антитіла Ig E (м'ясо: свинина, яловичина, куриця, індик) 360
Харчові алергени, антитіла Ig E (яйце: яєний білок, яєчный жовток) 190
Харчові алергени, антитіла Ig E (овочі: моркова, картопля, капуста) 280
Побутові алергени, антитіла Ig E (кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae), латекс 280
Харчові алергени, антитіла Ig E (морепродукти: оселедець, скумбрїя) 190
Харчові алергени, антитіла Ig E ( кава, какао ) 190
Педіатрична панель - алергени, антитіла Ig E (кліщ Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров'яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бічій сівороточний альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс) 1090
Епідермальні алергени, антитіла Ig E (епітелій морської свинки, шерсть собаки, епітелій кішки) 290
Антитіла Ig E до алергенів кульбаби 290
Антитіла Ig E до алергенів амброзії 290
Антитіла Ig E до алергенів тополі
290
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides farinae 290
Антитіла Ig E до кліщів Dermatophagoides pteronyssinus 290
Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum 290
Антитіла IgE до алергенів Aspergillus niger 290
Антитіла IgE до алергенів Аскариди 290
Антитіла IgE до алергенів домашнього пилу 290
Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака 290
Генетичні дослідження  
ПЦР. Кардіогенетика гіпертонія
1000
ПЦР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії 1270
ПЦР. Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу 710
ПЦР. Виявлення поліморфізмів генів BRCA1 і BRCA2, асоційованих з ризиком розвитку раку молочної залози і раку яєчників 2350
ПЦР.Генетичний поліморфізми, асоційовані з  порушенням обміну (непереносимості) лактози 980
ПЦР. Генетика. HLA-В27 1040
ПЦР. Генетика. Інтерлейкін-28В 800
Онкомаркери  
Альфа фетопротеїн (AFP) 310
Раковоембріональний антиген (CEA) 340
Простат специфічний антиген загальний (РSA total) 300
Простат специфічний антиген вільний (РSA free) 300
Індекс вільного ПСА, співвідношення концентрації PSA free/ PSA total 420
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 360
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 370
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 580
Онкомаркер шлунка СА 72-4 600
Онкомаркер яєчників (СА 125) 410
Онкомаркер яєчників ранній (НЕ-4) 1000
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) 800
Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1 460
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 560
Простатична кисла фосфатаза (РАР) 500
Нейрон-специфічна енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 450 грн
Бактеріологічні (мікробіологічні) дослідження  
Бакдослідження матеріалу на б.Леффлера (Corynebacterium diphtheriae - дифтерія) (ніс + зів) 610
Бакдослідження секрету передміхурової залози 410
Бакдослідження урогенітальних виділень (відокремлюваного з ССС) + антибіотикограма 410
Бакдослідження матеріалу на мікрофлору (мокрота, гній, жовч, спинномозкова рідина, виділення з очей, вух, миндалин, молоко) + антибіотикограма 410
Бакдослідження матеріалу на мікрофлору  (мокрота, гній, жовч, спинномозкова рідина, виділення з очей, вух, миндалин, молоко) + антибіотикограма + чутливість до бактеріофагів 700
Бакдослідження матеріалу на мікрофлору без антибіотикограми 290
Бакдослідження біологічного матеріалу + антибіотикограма 410
Бакдослідження сечі + антибіотикограма 410
Бакдослідження ран + антибіотикограма 410
Бакдослідження матеріалу з ока + антибіотикограма 410
Бакдослідження матеріалу із зіву + антибіотикограма 410
Бакдослідження матеріалу з носа + антибіотикограма 410
Бакдослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма 410
Бакдослідження мокроти + антибіотикограма 410
Бакдослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 410
Бакдослідження крові на стерильність + антибіотикограма 610
Бакдослідження крові на стерильність + антибіотикограма 610
Бакдослідження калу на дисбактеріоз кишечника + антибіотикограма 610
Бактеріолгічне дослідження калу на дизбактеріоз + антибіотикограма + чутливість до бактеріофагів (пн., вт., ср., чт.) 670
Бакдослідження на кишкову флору  + антибіотикограма 410
Бакдослідження на кишкову флору без антибіотикограми 290
Бакдослідження на носійство стафілокока + антибіотикограма 410
Бакдослідження на носійство стафілокока без антибіотикограми 290
Чутливість до фагів 250
Бакдослідження на грибкову флору + чутливість до протигрибкових препаратів 430
Бакдослідження на кандидоз + чутливості до протигрибкових препаратів 400
Бакдослідження на гриби роду Candida з визначенням 6 видів + чутливість до протигрипкових препаратів + антибіотикограма 560
Бакдослідження на гонорею без антибіотикограми 410
Бакдослідження на мікоплазму, уреаплазму (DUO, кількісн.)  + антибіотикограма 490
Бакдослідження на мікоплазму, уреаплазму (DUO, кількісн.) без антибіотикограми 400
Розширене мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 580
Бакдослідження бронхоальвеолярного змиву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 430
Мікроскопічні дослідження  
Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазка у чоловіків (відокремлюваного з ССС) 180
Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазка (жінки)(відокремлюваного з ССС) - Uretra, vagina, cervix 180
Бактеріоскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 200
Бактеріоскопічне дослідження секрету передміхурової залози 280
Аналіз секрету передміхурової залози (мазок на склі) 280
Кольпоцитологія для вігітних (1 скло) 180
Кольпоцитологія (1 скло) 190
Цитологічне дослідження відокремлюваного з ССС 180
Цитологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) (на склі) 190
Цитоморфологічне дослідження виділень з молочної залози 240
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу 370
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію клітин шийки матки та цервікального каналу) 410
Назоцитограма (риноцитограма) 230
Гормональне кольпоцитологіческое дослідження (1 мазок) 230
Гормональне зеркало (3-4 препарати протягом 1 циклу, мазок на склі) 370
Бактеріоскопічне дослідження на демодекс (вії / брови / зішкріб шкіри) 140
Бактеріоскопічне дослідження мазка з зіву на Corynebacterium diphtheriae  - дифтерія 200
Бактеріоскопічне дослідженн на бетта- гемолітичний стрептококк групи А ( Str. pyogenes) и групи В (Str. agalactiae) 310
Цитологічне та гістологічне дослідження матеріалу  
Гінекологія, онкогінекологія, акушерство і репродуктологія  
Класичний ПАП-тест (скрінінгове дослідження мазка шийки матки) 370
Рідинна цитологія ПАП-тест Cell-Prep 860
Капсидний тест 710
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) 200
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 200
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 430
Кольпоцитограма 490
Цитологічне дослідження тонкоголкових пункційних біопсій 540
Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори, антибіотикограмма системою «AF Genital» 1150
Біопсія шийки матки (екто- та ендоцервікс, включаючи поліпи) (патологічне дослідження матеріалу) 540
Біопсія піхви 540
Біопсія ендометрію і цервікального каналу (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 540
 Біопсія слизової оболонки губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 540
Імуногістохімічне визначення гормонального статусу ендометрію, пухлин ендометрію і яєчників ІГХ: консультація препаратів + ER + PR 1880
Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень)  580
Ексцизія та конізація шийки матки (включаючи зішкріб цервікального каналу) 820
Загальна хірургія  
Цитологічне дослідження пунктатів кістозних утворень 670
Цитологічне дослідження відбитків та пунктатів лімфовузлів 670
Видалення ліпоми 670
 Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець 790
Біопсія (до 3 утворень) шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) 660
Цитологічне дослідження випітних рідин (внутрішньосуглобна рідина) 670

В нашей клинике производится забор материала (кровь, моча, слюна, слизь и другие биологические жидкости) для широчайшего спектра анализов с последующим исследованием в сертифицированной лаборатории современного уровня.

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Почему клиника "Аксимед"?

Задать вопрос