Кармазіна Олена Мирославівна

Ревматолог, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент

Стаж роботи 38 років

Записатись
Залишити відгук

У 1984 році закінчила Одеський медичний інститут імені М.І.Пирогова за спеціальністю Лікувальна справа. Вища лікарська категорія зі спеціальності Терапія. Спеціалізація з ревматології від 2013 р.

Працювала лікарем терапевтом, нефрологом, ревматологом.

У 1984 р. почала працювати в клінічній лікарні №3 м. Києва.

У 2013 та 2017 рр. пройшла стажування з ревматології в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

2018, 2019 рр. – стажування в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS)  на клінічних базах університету імені Дені Дідро та університету імені Рене Декарта, Франція.

2020 р.-ТУ “Діагностування та лікування поліорганної патології у хворих із серцево-судинними захворюваннями”, 2021 р.-ТУ “Актуальні питання клінічної біохімії” в інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця.

Автор більше 100 наукових праць, монографії з ревматології, нефрології, кардіології. Перелік крайніх публікацій у фахових виданнях України, наукометричній базі Scopus:

  1. V.E.Kondratiuk, Y.P.Synytsia, O.M.Karmazina “Structural and functional impairments of the left cardiac cavities in patients with gout and essential hypertension” // Обща медицина, General medicine, том ХХ, 2018, брой 3.- С.3-7.
  2. Тарасенко О.М., Кондратюк В.Е., Таранчук В.В., Кармазина Е.М., Кармазин Я.Е. “Влияние комплексной уратснижающей терапии с добавлением синбиотика на динамику клинико-лабораторных показателей у больных хроническим подагрическим полиартритом” // Georgian Medical News, No 7-8 (304-305) Июль-Август 2020. С.48-56.
  3. V.E. Kondratiuk, O.M.Tarasenko, O.M.Karmazina, V.V.Taranchuk “Impact of the Synbiotic and Urate-Lowering Therapy on Gut Microbiota and Cytokine Profile in Patients with Chronic Gouty Arthritis” // Journal of Medicine and Life Vol. 13, issue 4, October-December 2020, pp. 490-498.
  4. Kondratiuk V., Stakhova A., Hai O., Karmazina O., Karmazin Y. “Efficacy of spironolactone in antihypertensive therapy in patients with resistant hypertension in combination with rheumatoid arthritis” // Georgian Medical News, No 12 (309) Декабрь 2020. С.51-59.
  5. О.М.Кармазіна, Я.О.Кармазін, С.Коваленко. Порушення ліпідного обміну у хворих з хронічнм подагричним артритом та безсимптомною гіперурикемією. Український кардіологічний журнал. Матеріали ХХII Національного конгресу кардіологів України (Київ 21-24 вересня 2021 р.).-С.95.

Спеціалізуюсь на лікуванні ревматологічних хвороб суглобів, системних хвороб сполучної тканини, системних васкулітів тощо.

У вільний від роботи час люблю дізнаватись про нове, тому захоплююсь мандрівками, читанням, відвідую музеї та театр.

У своїй медичній практиці притримуюсь думки: щоб розуміти ревматологію, необхідно гарно знати внутрішню медицину.

Улюблений вислів: «Українці  – оптимісти. Віримо в себе! Все буде Україна!»

Відгуки