Клиника современной неврологии

   

Клиника неврологии Аксимед в Киеве
Наша специализация:

 
 

На амбулаторный прием к неврологу обратился пациент Л., 29 лет, с жалобами на боль в межлопаточной области средней интенсивности, усиливающуюся ночью, ощущение перебоев в области сердца и пульсации за грудиной. Болевой синдром возник остро, за 5 дней до обращения в клинику, после физической нагрузки.

Комплексна терапія пацієнтів з БНЧС передбачає фармакологічне усунення больового синдрому з наступним застосуванням засобів лікувальної фізкультури (кінезотерапії), фізіологічні механізми дії яких безпосередньо сприяють відновленню порушених функціональних взаємодій у нервово-м’язових вертебральних структурах.

Спортсмены-ветераны представляют социальную группу, жизненный и спортивный опыт которой является бесценным достоянием общества. Эта категория лиц служит эталоном для подражания, а будучи кумиром молодежи, становится действенным средством ее воспитания. Поэтому сохранение здоровья спортсменов-ветеранов и поиск современных средств его укрепления составляют важнейшую задачу поликлинического звена здравоохранения.

Гостра цереброваскулярна патологія залишається однією з головних причин захворюваності, інвалідизації та смертності у всьому світі [1]. Останніми роками в Україні зберігається тенденція до зростання захворюваності на гострі порушення мозкового кровообігу. У структурі гострої цереброваскулярної патології провідні позиції займає церебральний ішемічний інсульт (ЦІІ)

З сучасних позицій активацію стрес-реалізуючої імунонейроендокринної системи пов\'язують із дією про- запального цитокіну — інтерлейкіну-1в (ІЛ-1Р), який діє безпосередньо на нейросекреторні клітини гіпоталаму­са, стимулюючи синтез та вивільнення кортиколіберину, а потім — адренокортикотропного гормону (АКТГ) і тим самим спричиняє активацію гіпоталамо-гіпофізарно- наднирникової осі [2, 12]. Результатом активації цієї осі є підвищення рівня в плазмі крові кортикостероїдів, насамперед кортизолу. Кортиколіберин та АКТГ стиму­люють також симпатоадреналову активність

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Почему клиника "Аксимед"?

Задать вопрос