Клиника современной неврологии

   

Клиника неврологии Аксимед в Киеве
Наша специализация:

 
 

 

автори:  Cіделковський О.Л., Овсянніков О.А., Монастирський В.О., Білик О.В., Драч Е.В.


Клініка сучасної неврології «АКСІМЕД», м. Київ У структурі неврологічної патології опорно-рухового апарату біль у нижній частині спини (БНЧС), що асоціюється з умовами праці офісних службовців, складає майже 40% у когорті цих працівників і обумовлює обмеження рухової активності, втрату працездатності та погіршення стану здоров’я.

 


Комплексна терапія пацієнтів з БНЧС передбачає фармакологічне усунення больового синдрому з наступним застосуванням засобів лікувальної фізкультури (кінезотерапії), фізіологічні механізми дії яких безпосередньо сприяють відновленню порушених функціональних взаємодій у нервово-м’язових вертебральних структурах.

 


Мета роботи передбачала апробацію батареї сучасних тестів оцінки ефективності фізичної реабілітації пацієнтів з БНЧС в умовах амбулаторного лікування.

 


Дизайн та результати дослідження. За добровільною інформаційно-мотивованою згодою 38 пацієнтів ( 27 жінок і 11 чоловіків, середній вік 32,41±3,23 р., стаж офісної роботи 6,7±4,35) брали участь у 6-ти місячній відновлювально-профілактичній програмі фізичної реабілітації.

 


Перед початком відновлювального лікування у пацієнтів визначали наявність кардіоваскулярних факторів ризику, характер робочої пози, якість перерв та інших компонентів культури здоров’я. Поряд із цим проводили комплексне тестування якості життя за мультидисциплінарним опитувальником SF-36, рівень інтенсивності болю за візуально аналоговою шкалою ВАШ, а також визначали ризики розвитку болю у спині за індексом BROW (Back pain Risk Score for Office Workess)

 


Слід наголосити, що саме останній тест дає змогу визначити динаміку показників активних люмбальних рухів у 5-ти напрямках (нахил тулуба вперед, ліворуч, праворуч та нахил тулуба ліворуч і праворуч з обертом назад), які відображють рівень функціональної дієздатності хребта.

 


Результати тестування були підставою щодо змісту персоніфікованої реабілітаційно-оздоровчої програми, виконання якої пацієнтом 2 рази на тиждень в умовах реабілітаційного залу під керівництвом інструктора ЛФК ми розглядали як заключні етапи комплексного лікування БНЧС.

 


Крім цього, пацієнту рекомендували щоденно виконувати ранкову гімнастику та 2-3 рази робити комплекс спеціальних фізичних вправ під час перерв на робочому місці.

 


Порівняльний аналіз впливу повного курсу фізичної реабілітації за динамікою обраних у дослідженні показників тестування показав, що у 87% пацієнтів зафіксовано функціонально повноцінний обсяг безболісних люмбальних рухів за тестом BROW, значно покращилися показники фізичної складової загального стану здоров’я за тестом SF-36, індекс ризику розвитку болю у спині BAI зменшився на 1,7 бали, що у сукупності свідчить про високу ефективність проведеного лікування.

 


Таким чином, використання апробованої у дослідженні батареї тестів об’єктивно віддзеркалює ефективність оздоровчо-реабілітаційної програми та підтверджує доцільність її включення у структуру комплексного лікування пацієнтів з болем у нижній частині спини.

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Почему клиника "Аксимед"?

Задать вопрос