Клиника современной неврологии

   

Клиника неврологии Аксимед в Киеве
Наша специализация:

 
 

 

автор: Сіделковський О. Л., Макареня В.В.

Клініка сучасної неврології «Аксімед» м. Київ, Україна

 

    Актуальність. Соціально-економічні реалії України, репрезентовані приватною власністю, ринковими міжособистісними відносинами, загрозливим фінансово-майновим розшаруванням населення, - суттєво змінили сформовані ще за радянської епохи базові етичні принципи та світоглядні пріоритети у суспільстві.           

     Поява приватної медицини   з її сучаснообладнаними   клініками, медичними центрами, консультативно-лікувальними та профілактично-оздоровчими закладами створила потужну конкуренцію державно-комунальним медичним установам.

     У цих умовах значно зростає роль медичної етики як особливої сфери професійної компетентності працівників охорони здоров’я, що сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги/послуги, спрямованої на формування партнерських відносин між лікарями і пацієнтами. Сутність цих відносин віддзеркалюють терміни «медіколатрія» ( від грец. λ ат ρε іа – служіння ) та курація (від лат. curatio – лікування, турбота).

     Мета дослідження – підвищити компетентність лікаря у галузі медичної етики.

     Результати дослідження. Стабільна успішна діяльність приватних медичних закладів залежить від рівня загальноосвітньої та гуманітарно-етичної компетентності працівників, їхніх особистісних характерологічних рис та уподобань, професійної підготовки, що у сукупності формують мікроклімат колегіальної взаємоповаги та уважного і дбайливого ставлення до пацієнтів.

     У цьому дискурсі нами у продовж 2010-2012 р.р. були відпрацьовані форми, методи та засоби підвищення знань і вмінь у галузі медичної етики та правил щодо їхнього використання у повсякденній діяльності персоналу клініки.

     Розроблена та апробована нами освітня тренінгова програма  з медичної етики, у якій брали участь 12 лікарів та 16 медичних сестер, включала загальні світоглядні й методологічні засади, що обумовлюють характер взаємовідносин між лікарем і пацієнтом, враховують особливості спілкування з хворими різних вікових та соціо-професійних груп тощо.

      Заняття проводилися щомісяця у заздалегідь фіксований час у приміщені клініки. Підкреслимо що весь зміст програмного матеріалу підпорядковувався таким принципам – вимогам як «Що корисного для мене дасть отримана інформація?», «Як її застосувати у моїй професійній діяльності» та був спрямований на конкретні дії – ознайомити, підготовити, сформувати, навчити.

     За результатами анкетування учасників освітньої програми найбільшу цікавість і користь для себе викликали тематичні обговорення конкретних питань медичної етики. Так, не менше 80 балів (із 100) респондентами були оцінені рекомендації щодо вміння адаптуватися до несприятливих міжколегіальних та виробничих обставин, оволодіння навичками виходу з стресових і конфліктних ситуацій, вміння чітко формулювати власні думки та викликати довіру і симпатію у людей навколо. Емоційно привабливими та прагматично доцільними для себе результатами участі в освітній програмі визнали 25 з 28 респондентів.

     Таким чином, оволодіння базовими поняттями медичної етики, дотримання комунікативних вимог, правил і настанов біоетики мають бути невід’ємними складовими професійної компетентності працівників приватних медичних закладів.

Закрыть
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Введите код с картинки

Почему клиника "Аксимед"?

Задать вопрос